Vauvauinti

Mitä vauvauinti on

Vauvauinti on vauvojen ja vanhempien yhteinen, koulutetun ohjaajan valvoma monipuolinen leikkihetki lämmitetyssä, 32-asteisessa vedessä.

Vauvauinti on perheen yhteinen harrastus, jossa lapsi on keskipisteenä. Jotta lapsesta tulisi veden ystävä, on hyvin tärkeää, että toiminta tapahtuu lapsen ehdoilla.

Lapsi saa mahdollisuuden kokea veden lämmön, vastuksen, nosteen, paineen ja värinän unohtamatta ihokontaktia aikuiseen. Vaihtelevat asennot ja keinutukset, hypitykset, kiihdytykset ja hidastukset eri suuntiin tarjoavat ärsykkeitä mm. asento- ja lihasaistille. Vauvauinnista saattaakin muodostua terveellinen, säännölliseen liikuntaan johtava harrastus, joka mahdollistaa myös sosiaalisen kanssakäymisen samassa elämäntilanteessa olevien perheiden välillä. Erityistä tukea tarvitseville lapsille uinti voi parhaimmillaan toimia lapsen kuntoutuksen sekä vanhemmuuden tukena.

Huomioimme ohjauksessa jokaisen lapsen yksilöllisesti kehitystason ja luonteenpiirteiden mukaan.

Vauvauinnin tavoitteet
  • on perheen yhteinen iloinen leikkihetki
  • luo sosiaalista kanssakäymistä perheiden välillä
  • terveellinen, säännölliseen liikuntaan johtava harrastus
  • saa lapsen nauttimaan vedessä olosta ja tekee hänestä veden ystävän
  • edesauttaa (myöhempää) uimataidon oppimista
  • sukeltamaan oppiminen

Vauvauinnissa hyödynnetään sukellusrefleksiä, joka on suojareaktio lapsen pään joutuessa veden alle. Sukellusrefleksi estää veden pääsyn lapsen hengitysteihin. Kun refleksiä hyödynnetään ennen sen normaalia häviämistä, saadaan lapsi oppimaan aktiivinen hengityksen pidättäminen veteen joutuessaan. Sukeltaminen opetellaan vain, jos lapsen sukellusrefleksi on vielä havaittavissa. Sukellusrefleksi katoaa vähitellen, yleensä 6–9 kuukauden ikäisenä. Ohjaaja näkee refleksin voimakkuuden ja osaa kertoa, milloin sukeltaminen kannattaa aloittaa.

On kuitenkin muistettava, että sukeltaminen on vain yksi osa vauvauintia ja kaikessa edetään lapsen ehdoilla. Toiset lapset pitävät sukeltamisesta enemmän kuin toiset. Sukellusten määrä ja kesto riippuvat vauvan iästä, ja ohjaaja valvoo sukeltamista, jotta vältetään liika veden juominen ja lapsen ylirasittuminen.